تاکنون 96 نفر این دوره را تهیه نموده اند.
دوره مرحله اول المپیاد ریاضی و کامپیوتر

دوره مرحله اول المپیاد ریاضی و کامپیوتر

 • 2 میلیون تومان
 • بهترین کیفیت

 • بهترین اساتید

 • گارانتی صد درصد

سوالی دارید؟ 021-66420281

سرفصل های دوره

 • مرحله اول المپیاد کامپیوتر

  • مقدمه

   • مقدمه

  • آنالیز ترکیبی

   • اصول شمارش

    • مقدمه

    • معرفی اصول شمارش و مسیر

    • حل مسائل تشریحی اصول شمارش

    • حل مسائل تستی اصول شمارش

    • مجموعه ها و مقسوم علیه ها

   • جایگشت ها

    • جایگشت خطی

    • جایگشت با تکرار

   • ترکیب

    • آموزش ترکیب

    • حل سوال از ترکیب 1

    • حل سوال از ترکیب 2

    • اتحادهای ترکیبیاتی

   • مسئله مسیر

    • مسئله مسیر

   • معادلات خطی با ضرایب واحد

    • معادلات خطی با ضرایب واحد

    • حل مسائل از معادله خطی با ضرایب واحد

   • روابط بازگشتی

    • روابط بازگشتی

   • مسائل توزیع

    • مسائل توزیع

   • احتمال و امید ریاضی و شمارش مضاعف

    • مقدمه احتمال

    • احتمال

    • امید ریاضی

    • شمارش مضاعف

  • ترکیبیات تشریحی

   • بهینگی

    • مقدمه اکسترمال

    • حل سوال اکسترمال

    • حل سوالات تستی اکسترمال

    • نکات پایانی اکسترمال

   • لانه کبوتری

    • اصل لانه کبوتری

    • لانه کبوتری و هندسه ترکیبیاتی

  • منطق و خلاقیت

   • منطق و استدلال

   • حل معما

  • مبنا و بیت

   • مبنا

   • عملگرهای منطقی

   • کاربرد عملگرهای منطقی

   • روش دوم عوض کردن مبنا

   • سیستم باینری در کامپیوتر

   • عملگرهای ریاضی در کامپیوتر

  • نظریه گراف

   • گراف چیست ؟

   • آشنایی با گراف

   • گراف و تعاریف آن

   • درجه و دنبال گرافیک

   • زیرگراف القایی

   • گراف های خاص

   • حل سوال گراف

   • درخت و جنگل

  • تمارین

   • شمارش مقدماتی

   • جایگشت و ترکیب

   • مسئله مسیر

   • احتمال و امید ریاضی

   • بازگشتی

   • پوشش و رنگ آمیزی

   • مبنا

   • مسائل منطقی

   • اکسترمال و بهینگی

   • بازی ها و ناوردایی

   • نظریه گراف

   • الگوریتم

   • تکمیلی و متفرقه

  • آزمون مرحله اول دوره 31 (اپیزود ویژه)

   • آزمون همزمان مرحله اول دوره 31

  • تحلیل مرحله اول دوره 31

   • تحلیل آزمون مرحله اول دوره ی 31

  • تحلیل مرحله اول دوره 29

   • تحلیل آزمون مرحله ی اول دوره ی 29

  • تحلیل مرحله اول دوره 28

   • مرحله اول دوره ی 28

  • تحلیل مرحله اول دوره 26

   • مرحله اول دوره ی 26

  • تحلیل مرحله دوم تستی دوره 29

   • مرحله دوم تستی دوره ی 29

  • آزمون مرحله اول دوره 32 (اپیزود ویژه)

   • آزمون مرحله اول دوره 32

   • تحلیل آزمون

 • مرحله اول المپیاد ریاضی

  • مقدمه

   • مقدمه

  • ترکیبیات

   • اصول شمارش

    • مقدمه

    • معرفی اصول شمارش و مسیر

    • حل مسائل تشریحی اصول شمارش

    • حل مسائل تستی اصول شمارش

    • مجموعه ها و مقسوم علیه ها

   • جایگشت ها

    • جایگشت خطی

    • جایگشت با تکرار

   • ترکیب

    • آموزش ترکیب

    • حل سوال از ترکیب (1)

    • حل سوال از ترکیب (2)

    • اتحادهای ترکیبیاتی

   • مسئله مسیر

    • مسئله مسیر

   • معادلات خطی با ضرایب واحد

    • معادله ی خطی با ضرایب واحد

    • حل مسائل از معادله ی خطی با ضرایب واحد

   • روابط بازگشتی

    • روابط بازگشتی

   • مسائل توزیع

    • مسائل توزیع

   • بهینگی

    • مقدمه اکسترمال

    • حل سوال اکسترمال

    • حل سوالات تستی اکسترمال

    • نکات پایانی اکسترمال

   • لانه کبوتری

    • اصل لانه ی کبوتری

    • حل مسائل تستی لانه ی کبوتری

    • لانه کبوتری و هندسه ترکیبیاتی

   • احتمال و امید ریاضی و شمارش مضاعف

    • مقدمه ی احتمال

    • احتمال

    • امید ریاضی

    • شمارش مضاعف

  • تمارین ترکیبیات

   • شمارش مقدماتی

   • جایگشت و ترکیب

   • مسئله مسیر

   • احتمال و محاسبه میانگین

   • پوشش و رنگ آمیزی

   • مسائل منطقی

   • اکسترمال و بهینگی

   • تکمیلی و متفرقه

  • جبر

   • اتحاد و تجزیه

    • مقدمه

    • اتحادهای جبری

    • حل تمرین تجزیه عبارات جبری 1

    • حل تمرین تجزیه عبارات جبری 2

   • معادلات درجه دو

    • معادلات درجه دو

    • تحلیل نمودار معادلات درجه دو

    • نقاط بحرانی عبارات درجه دو

    • تعیین علامت عبارات درجه دو

    • ریشه های عبارات درجه دو

   • توابع و نمودار

    • توابع و نمودار آنها

    • حل مسئله از نمودارها 1

    • حل مسئله از نمودار 2

   • دستگاه های معادله

    • یکتایی پاسخ معادله

    • دستگاه های معادلات و نمودار آنها

    • دستگاه های معادله

    • حل سوال از دستگاه های معادله

   • نابرابری ها و بهینه سازی

    • نامساوی ها 1

    • نامساوی ها 2

    • نامساوی ها 3

   • و ....

    • مسئله های متفرقه

  • تمارین جبر

   • اتحاد و تجزیه

   • نا مساوی

   • دستگاه های معادله

   • معادلات درجه ۲

   • نمودار

  • نظریه اعداد

   • بخش پذیری

    • بخش پذیری

   • ب.م.م و ک.م.م

    • معرفی ب.م.م و ک.م.م و خواص ابتدایی

    • دو مسئله مربوط به خواص ب.م.م و ک.م.م

    • ب.م.م و ک.م.م سه عدد و خواص

    • ارتباط ب.م.م و ک.م.م با بخش پذیری

    • به دست آوردن ب.م.م عبارت‌های جبری

    • تحویل ناپذیری یک کسر

   • اعداد اول

    • معرفی اعداد اول

    • اول بودن یا نبودن یک عبارت

    • ارتباط اعداد اول و بخش پذیری

   • همنهشتی

    • معرفی همنهشتی و خواص آن

    • به دست آوردن باقیمانده‌ی اعداد

    • اعداد اول و باقیمانده

    • بسط اعشاری و قواعد بخش پذیری

    • باقی مانده‌ توان کامل‌ها

   • معادلات دیوفانتی

    • معادلات دیوفانتی

    • معادلات دیوفانتی که می‌بایست با ب.م.م حل کرد

    • معادلات دیوفانتی توان کامل ها

    • معادلات دیوفانتی که با پیمانه حل می‌شوند

    • معادلات دیوفانتی با نامساوی

  • تمارین نظریه اعداد

   • بخش پذیری

   • ک.م.م و ب.م.م

   • اعداد اول

   • همنهشتی

   • معادلات دیوفانتی

  • هندسه

   • مثلثات

   • زاویه ها در دایره

   • چهارضلعی های محا طی و محیطی

   • محاسبات در دایره

   • نامساوی های هندسی و مساحت

   • حل مسئله

  • تمارین هندسه

   • تالس و تشابه

   • روابط طولی در مثلث

   • زاویه و دایره

   • مساحت

   • هندسه فضایی

   • جمع بندی

  • مرحله اول سال 95

   • مرحله اول سال 95

  • مرحله اول سال 96

   • آزمون مرحله اول سال 96

  • مرحله اول سال 97

   • حل سوالات مرحله یک سال 97

  • مرحله اول سال 99

   • حل سوالات مرحله یک سال 99

  • مرحله اول سال 1400

   • آزمون مرحله اول سال 1400

   • تحلیل آزمون

توضیحات دوره

این دوره در اصل شامل تمام محتوای دوره مرحله اول المپیاد ریاضی و مرحله اول المپیاد کامپیوتر میباشد. این دوره آفر ویژه گرینولی میباشد و در طول هر سال فقط ۲ هفته و پس از آمدن بخشنامه مرحله اول المپیاد قابل تهیه در وبسایت گرینولی میباشد و با ثبت نام در این دوره میتوانید با هزینه بسیار پایین تر و تخفیف ۶۷ درصدی (۶۵۰ تومان به جای ۲ ملیون تومان ) هر دو دوره المپیاد ریاضی و المپیاد کامپیوتر را تهیه کنید. این دوره مناسب ۳ دسته از افراد میباشد : ۱- افرادی که در هر دو آزمون مرحله اول ریاضی و کامپیوتر ثبت نام کرده اند و قصد قبولی در هر دو آزمون را دارند. ۲- افرادی که دوست دارند تا اطلاعات زیادی در رابطه با هر دو المپیاد ریاضی و کامپیوتر داشته باشند و می‌تواند شروعی بر مسیر این افراد باشد. ۳- افرادی که با این دو المپیاد و تفاوت های آن آشنا نیستند و میخواهند با دید باز تر و تجربه کردن هر دو مسیر برای آینده خود تصمیم گیری کنند مخصوصا بچه های هشتمی و نهمی که در ابتدای مسیر هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر، دیدن توضیحات ، سوالات متداول و تریلر این دو دوره آموزشی میتوانید روی لینک های زیر بزنید و سپس اگر تصمیم گرفتید که هر دو دوره را ثبت نام کنید از طریق همین صفحه اقدام به ثبت نام بفرمایید. اگر در حال حاضر این متن رو میخوانید این دوره در وبسایت گرینولی قابل ثبت نام و تهیه میباشد و بعد از ثبت نام در این دوره آموزشی، این دوره همیشه در پنل کاربری شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود و صرفا بعد از تمام شدن این دو هفته تا سال آینده کسی نمیتواند در این دوره و با تخفیف ثبت نام انجام دهد و هر دوره را باید جداگانه تهیه کنید.

اساتید و دست اندرکاران دوره (ترتیب تصادفی)

علی رضا نوروزی

علی رضا نوروزی

مدال نقره کشوری المپیاد ریاضی

شایان پیغمبری

شایان پیغمبری

مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر

سیدمحمدحسین یزدانی فر

سیدمحمدحسین یزدانی فر

عضو گروه ببعییی
هم بنیانگذار گرینولی
مدال نقره و برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

علی رضا رضایی مقدم

علی رضا رضایی مقدم

مدال برنز جهانی المپیاد ریاضی
دو مدال طلا کشوری المپیاد ریاضی

ارشیا دادرس

ارشیا دادرس

مدال طلا کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

علی شاه علی

علی شاه علی

مدال طلا و نقره کشوری المپیاد کامپیوتر

آرین علوی

آرین علوی

مدال طلا و نقره کشوری المپیاد کامپیوتر
قبولی در مرحله‌ی اول ۸ رشته‌ی المپیاد

صدرا دشتی

صدرا دشتی

هم بنیانگذار گرینولی
مدال نقره و برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

سیدمحمدامین هاشمی یزدی

سیدمحمدامین هاشمی یزدی

عضو گروه ببعییی
دبیر مدرسه علامه حلی
دانشجو ریاضی دانشگاه تهران

محمدمهدی جعفری

محمدمهدی جعفری

عضو گروه ببعییی
مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
دانشجو مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

محمدجواد شمسایی

محمدجواد شمسایی

دانشجو دکتری ریاضی
برنز المپیاد دانشجویی

متین یوسفی

متین یوسفی

مدال طلا کشوری المپیاد ریاضی
دانشجو علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
سابقه تدریس در انرژی‌اتمی، علامه حلی و ...

محمد مشتاقی فر

محمد مشتاقی فر

سابقه تدریس در علامه حلی یک
نقره جهانی المپیاد ریاضی
طلا کشوری المپیاد ریاضی

هادی علی کرمی

هادی علی کرمی

مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
تدریس در مدرسه سلطانی ۱ کرج

سوالات متداول

۱- محتوای این دوره شامل چه مواردی میباشد ؟

در این دوره هر آنچه که یک دانش آموز از صفر به آن نیاز دارد تا در مرحله اول المپیاد‌ کشوری قبول بشود را شامل میشود و شما با تهیه این دوره به هیچ کتاب ، کلاس یا آزمون دیگری برای قبولی مرحله اول نیاز نخواهید داشت. محتوای دوره شامل سه بخش میباشد. در ابتدا تمامی مباحث و سرفصل هایی که در مرحله اول به آن نیاز دارید به شما آموزش داده میشود. بعد آموزش نوبت به حل تمرین می‌رسد. ما از هر فصل برای شما گزیده مختصر ۱۰ الی ۱۵ سواله در پلتفرم تعاملی گرینولی آماده و جمع‌آوری کردیم. در انتها مهم ترین بخش این دوره یعنی ۵ آزمون مرحله اول را خواهیم داشت که علاوه بر قابلیت آزمون دادن تحلیل کامل و جامعی توسط اساتید برتر و مدال آوران را به طور مفصل خواهید دید و با قلق های آزمون دادن و سوالات متفرقه المپیاد نیز آشنا خواهید شد.

۲- آموزش های دوره به چه صورت است ؟

در این بسته تمامی سر فصل های مرتبت به آزمون مرحله اول توسط بهترین اساتید از صفر تا سخت ترین سوال های مرحله اولی به شما در قالب ویدیو های تعاملی و فول‌ استودیویی به شما آموزش داده میشود. در محتوای آموزشی علاوه بر آموزش، حل سوال و نحوه برخورد و فکر کردن به سوال را نیز یاد خواهید گرفت. راستی یادتون نره سوالات تعاملی داخل player دوره مون رو هم جواب بدید :))

۳- سوالات جمعبندی به چه صورت در اختیار ما قرار میگیرند ؟

در این دوره از هر سر فصل گزیده ای از سوالات که شامل سوالات مرحله اول المپیاد های ایران ، ژاپن ، آمریکا، دانشگاه هاروارد ، ام‌ای‌تی و ... برای شما جمع آوری و ترجمه گردیده. سوالات به نحوی جمع آوری شده که ایده های متداول و حل مسئله را نیز یاد بگیرید. تمامی سوالات در پلتفرم منحصر به فرد گرینولی و به صورت تستی و کوتاه پاسخ میباشد و شما بعد از پاسخگویی به سوال علاوه بر اینکه متوجه درستی و غلطی جوابتان میشوید برای شما راهنمایی جهت تفکر بیشتر و راه‌حل تشریحی جهت یادگیری جواب سوالات و مطالب داده میشود.

۴- آزمون های مرحله اول و تحلیل آن به چه صورت است ؟

مهم‌ترین بخش مطالعه برای نتیجه گرفتن در هر آزمونی آشنایی با نحوه آزمون و آزمون دادن است. حتما شما باید آزمون هایی که سال های پیش اللخصوص سالیان اخیر گرفته شده اند را از قبل آزمون بدهید و با نحوه آزمون و حل سوالات آشنا شوید. در این بسته آموزشی ۵ آزمون مرحله اول با دقت و وسواس از بین مرحله اول های استاندارد و ویژه سالیان اخیر انتخاب شده که شما بعد از دادن آزمون میتوانید تحلیل مفصل و کامل ویدیویی و فول استودیویی آن را در پنل خود مشاهده کنید. برای تحلیل این آزمون ها نیز از دبیران ویژه و مرتبت استفاده شده و فاز اصلی آموزشی و اون تیر خلاصی که قرار است شما را با رقبا متمایز کند نیز در دل همین تحلیل ها وجود دارد چرا که در تحلیل فقط حل سوالات را مانند یک پاسخنامه برسی نمیکنیم. آموزش را نیز در کنار حل سوالات قرار دادیم مطالب مرتبت با هر سوال را تدریس میکنیم و با نحوه آزمون و ازمون دادن و رقبا و درصد قبولی در این دوره ها ی مرحله اول نیز آشنا خواهید شد.

۵- آیا با شرکت در این دوره میتوانید در مرحله اول قبول شویم ؟

خیر ! شما با شرکت در این دوره چیزی به جز محتوای دوره را دریافت نخواهید کرد و نحوه استفاده ، استمرار در مطالعه و تلاش شماست که باعث قبولی شما در این آزمون میشود. ولی اگر سوال شما این است که با این دوره و استفاده از آن و تلاش و استمرار می‌توان قبول شد باید به شما بگویم که : “خودتون یه دقه این سوالای متداول ، دبیرا ، نحوه ارائه مطالب رو یه نگا بندازید و‌ قضاوت کنید جواب بدیهیه :)) “ صددد در صددد میشه.

۶- محتوای این دوره به درد چه دانش‌آموزانی در چه پایه تحصیلی میخورد ؟

تنها دانش‌آموزان سال دهم و یازدهم دوره متوسطه میتوانند در آزمون رسمی المپیاد کشوری شرکت کنند. اما با توجه به سطح رقابت و پاداش بزرگ این آزمون دانش‌آموزان از سال های هشتم و نهم به آماده شدن برای این آزمون میپردازند. فرقی نمیکند شما چه سنی هستید مرحله اول شرکت کرده اید یا نه. در هر صورت این دوره می‌تواند اولین گام شما برای حرکت در مسیر المپیاد و المپیادی شدن باشد. لازم به ذکر است طرح درس محتوای این دوره به قصد آزمون مرحله اول و آزمون های تستی میباشد.

۷- آیا این دوره پشتیبانی نیز دارد ؟

در صورت نیاز با اعلام در کلاب اختصاصی گرینولی کلاس های رایگانی جمعه ها تا قبل آزمون مرحله اول در دیسکورد روم گرینولی برگزار خواهد شد.

۸- کلوپ تلگرامی گرینولی چیست ؟

یک کانال تلگرام است که شما با ثبت نام در این دوره به عضویت در آن در خواهید آمد و در آنجا به صورت مداوم و مستمر نکات مهم و مشاوره‌ای ، آرشیو سوالات ، جزوه و ... دریافت خواهید کرد. راستی بچه هایی که در کلوپ گرینولی عضو هستند برای دوره های بعدی مزیت های ویژه و منحصر به فردی خواهند داشت. پ.ن : الان خودشون میدونن برای این دوره چه سورپرایزی برای عضو های سابقمون در نظر گرفتیم ؛)

۹- تا چه زمانی به دوره دسترسی داریم ؟

گرینولی دوره جدیدی تحت عنوان آمادگی مرحله اول نخواهد داشت و هر سال محتوای این دوره آپدیت میشود و در اختیار دانش‌آموزان سابق(به صورت رایگان) علاوه بر دانش‌آموزان جدید قرار می‌گیرد. پس یعنی همیشگی و آپدیت شده.

۱۰- دی ماه فصل امتحانات ترم مدارس است با مطالعه برای امتحان و مرحله اول همزمان چه تدبیری اندیشیده اید ؟

شما با ثبت نام در این دوره بلافاصله به تمامی محتوا دسترسی خواهید داشت و با توجه به برنامه شخصی خودتان میتوانید برای شروع و پایان مطالعه اقدام کنید. خوبیه کار اینه. میتوانید بنا بر زمانی که به مرحله اول میخواهید اختصاص دهید به صورت خلاصه یا مفصل از محتوا استفاده کنید. تازه بچه ها : اونقدری خوب تحلیل کردیم آزمون ها رو که فقط با دیدن تحلیل آزمون ها میتونید بدون اموزش دیدن هم تا حد قبولی مرحله یک اماده شید.

۱۱- من سال یازدهمی هستم و مباحث رو بلدم این دوره یه درد من میخوره ؟

بله دقیقا این دوره همان دوره ایست که با کمترییین هزینه (اندازه یه جلسه کلاس خصوصی ) تمام محتوا در دسترس شما قرار دارد با دیدن و دوره کردن محتوا علاوه بر اینکه قطعاااا و حتما چیز های جدید یاد میگیرید خیالتون بابت تلاش هاتون و قبولی مرحله اول در کمترین زمان راحت میشود. برای دانش‌آموزان المپیاد کامپیوتر که مرحله اول را به قصد مرحله دوم تستی نیز مطالعه میکنند هم اپیزود های ویژه و سطح بالاتری را اماده کرده ایم که در محتوا نیز به اسن موضوع اشاره کردیم. چینش و انتخاب مرحله اول ها هم به طوری بوده که سخت‌ ترین مرحله یک ها نیز در بین آنها برای امادگی بیشتر وجود داشته باشد.

۱۲- گارانتی ۱۰۰ درصدی چیست؟

شما یا از آموزش‌ها و خدمات گرینولی نسبت به مبلغی که پرداخت میکنید راضی هستید یا نه. :)) ما حد وسطی در این بین نمی‌بینیم و آنقدر به کیفیت و قیمت گذاری خود با هر استانداردی مطمئن هستیم که شما تا ۲۴ ساعت پس از تهیه دوره یا بعد از گذراندن دوره اگر به هر دلیلی از کیفیت دوره ناراضی بودید با بیان این موضوع به پشتبانی تلگرامی ما (Greenoly_admin) می‌توانید مبلغ دوره را تماما و بدون سوال اضافه دریافت کنید . پس برای آموزش دیدن و رفتن سمت علاقتون شک نکنید و تنبلی رو کنار بگذارید. البته که هیییییییییییچ دوره آموزشی بدون تمرین کردن سودی نخواهد داشت و شما برای یادگیری حتماااااا و حتماااااااا باید نکاتی که دبیران ذکر میکنند را اجرا کنید و سوالات مطرح شده در پلتفرم تعاملی را حل کنید. در زمان ساعت شنی های بین ویدیو ها فکر کنید کاغذ و قلم را همواره در کنار دست خود در زمان دیدن ویدیو ها داشته باشید و سوالاتی که اساتید حل می کنند را یکبار دیگر خودتان نیز تمرین کنید.